Podporují mneuserPana Jiřího Čáslavky jsem si během naší spolupráce na ministerstvu zahraničí velice cenil. A přeji mu mnoho úspěchů na Pardubicku a obzvláště na Chlumecku, což je kraj mi od dětství velice milý. Byl by výborným senátorem.Karel Schwarzenberg


userJiří Čáslavka je zkušeným kandidátem s jasnými a nepopulistickými názory, což se v dnešní době ukazuje jako stále více cenné. Jako vedoucí ekonomických a finančních politik v Glopolisu i jako bývalý poradce Karla Schwarzenberga prokázal svoji odbornost a připravenost zastupovat občany v Senátu. Jsem rád, že nás spojuje nejen jasné prozápadní směřování a obliba Rolling Stones. 🙂 Držím mu pěsti. Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu a bývalý viceguvernér České národní banky


userJiří Čáslavka mi poprvé utkvěl v paměti díky svým odborným komentářům zahraniční politiky pro TA3. Líbil se mi jeho široký rozhled, racionální myšlení a názory, které jsou, v jeho relativně mladém věku, pevné jako skála. Jako jeden z mála si uvědomuje, že i dnes jsou hodnoty demokracie mnoha vlivy ohroženy a je připraven za ně bojovat. Pardubicko by si lepšího senátora nemohlo přát. Magda Vašáryová, herečka, diplomatka, politička


userMgr. Jiří Čáslavka je kvalitní profesionál, člověk širokého rozhledu a osobnost, která skvěle reprezentuje individuální nasazení a postoje spolu s obrovským zájmem o věci veřejné. To, včetně jeho věku a energie zaručuje, že v případě zvolení bude skvělým senátorem. Jak se shodují ústavní znalci, náš Senát potřebuje vyšší pravomoci. Budou-li tam takoví lidé jako Jiří Čáslavka, bude se to prosazovat snáze.Leoš Heger, bývalý ředitel Fakultní nemocnice HK a ministr zdravotnictví


userPodporuji Jiřího Čáslavku, neboť je to velmi zodpovědný člověk s širokým rozhledem, který pozitivně pomáhá měnit českou společnost. Svědčí o tom jeho práce pro Glopolis, který považuji za jeden z nejlepších think-tanků v České republice. Prosazuje euroatlantické směřování naší země, což je v dnešní době mimořádně důležité.Karel Janeček, matematik, autor Demokracie 2.1 a zakladatel Nadačního fondu proti korupci


userJirku jsem poznala za dva roky naší spolupráce jako velice pracovitého člověka se širokým rozhledem a spoustou zkušeností. Zároveň mu nechybí pokora a respekt k druhým. Vždy pozorně naslouchá a snaží se najít řešení. Má empatii k ostatním a nechybí mu ani smysl pro humor. Pro mne je to „Senátor v dobrém i zlém „.Ludmila Ministrová, podnikatelka, filantropka a zastupitelka Pardubic


userJiří bude v Senátu chtít, aby stát vedl naši zemi, naše města a obce k civilizovanému světu. Ke světu, kde úřady jsou slušné, ulice příjemné a ovzduší zdravé, kde se pěstuje kultura, vzdělání a chytrá ekonomika.Vojtěch Kotecký, kolega z Glopolis a bývalý programový ředitel Hnutí Duha


userU českých poslanců a senátorů ve většině případů postrádám hlubší schopnost orientace v zahraničně politických otázkách. Tato znalost je důležitá pro vnímání kontextu a správné interpretace aktuálních mezinárodních událostí na české prostředí. Vzhledem k současným dynamicky se vyvíjecím událostem v Evropě i v ostatních částech světa, které se více či méně bezprostředně dotýkají České republiky, je schopnost orientace v této problematice pro senátory nezbytností. Jiří Čáslavka tyto předpoklady z mého pohledu splňuje.Miroslav Janovský, reprezentační trenér florbalistek


userPracovité senátory, kteří budou hájit směřování naší země na Západ, kteří budou ctít dané slovo i mezinárodní závazky, kteří budou bránit dosaženou svobodu a demokracii potřebujeme tím více, čím více je považujeme za samozřejmé. Kdybych volil v obvodu 34, moje volba je jasná.Jan Farský, poslanec a bývalý starosta Semil


userZásluhou našich blízkých, nikoli naší vlastní, jsme se s Jirkou sešli v jedné rodině. Před rodinnými sešlostmi se mě mé děti ptaly, jestli tam taky bude Jirka, co pomáhá lidem. A je tomu bezmála dvacet let, děti jsou dávno voliči. Nejde tedy o okamžitý účelový Jirkův nápad, že to za vás i za nás nabízí „jistit“. Chceme si „svých“ politiků/zástupců vážit, uznávat je (ne se za ně cítit trapně). Jirky si považujeme za jeho vzdělanost, autoritu, vtip, odvahu. A taky proto, že je dobrý táta.Pavla Pannová, bývalá hlavní architektka Pardubic


userKdyby byli politici alespoň trošku podobní Jiřímu Čáslavkovi, na politiku by se nadávalo mnohem méně. Problém totiž není v politice, ani Senát jako instituce nemůže za to, že ho většina národa považuje za zbytečný. Chyba je jen v lidech, které svými hlasy do politiky nominujeme. Za Jirku bych dal ruku do ohně, vím, jak jedná v časech dobrých, ale i v těch nadmíru těžkých. Zvažte prosím mé upřímné doporučení. Byl by nám skvělým Senátorem. Ondřej Müller, krajský manažer TOP09


userPrvní dojem, který Jiří Čáslavka ve mně zanechal, bylo překvapení. Překvapení, kolik pozitivní energie z něho srší. Jirka je lidský, chápavý a má jasně dané priority, od kterých neupouští – možná i díky zkušenostem z celého světa. Ke každému problému přistupuje racionálně a s nadhledem. Nepřestává mě udivovat jeho energičnost a nadšení pro věc. Velice si vážím příležitosti s ním spolupracovat. Má můj obdiv, respekt a hlavně podporu.Kateřina Křivánková, studentka politologie a koordinátorka senátní kampaně


userJirku Čáslavku znám teprve krátce, ale působí na mě jako člověk, který je pracovitý, má vůli a schopnosti změnit zaběhnutou praktiku, že Senát je na nic a pouze za odměnu.Michal Pražan, zubní lékař, Pardubice


userPodporuji Jiřího Čáslavku, protože má jasnou vizi a nechce být v Senátu jen do počtu. Bude nás jistit proti nesmyslné legislativě, odklonu od západní demokracie a proti populismu, kterému se poslední dobou čím dál více daří. Nejvíce se mi líbí, že plánuje svůj mandát využít i nad rámec svých běžných povinností a pomáhat našemu regionu například tím, že bude zvát investory a podporovat rozvoj podnikatelských aktivit. Věřím mu, protože za ním stojí řada zkušeností z politiky i byznysu.Michal Pilař, podnikatel, Pardubice


userČeská politika potřebuje okysličit. Příliš dlouho a příliš stejně ( či hůře a hůře) v ní cirkulují stejní lidé, stejné myšlenky a stejné činy. Jiřího Čáslavku považuju za dobrou šanci pro okysličení politiky. Je hodnotově pevně ukotven, má patřičné vzdělání, rozhled i energii. Jako hostující Východočech bych mu dal svůj hlas.Doc. Břetislav Rychlík, režisér


userVěřím, že slovo SVOBODA není pro Jirku jen prázdné slovo, ale naopak stav jeho mysli a těla, bez kterého by nemohl žít, a proto SVOBODU bude bránit ve všech jejich aspektech. Také věřím, že vnímá Senát jako pojistku demokracie a zdravého rozumu. Myslím, že lidí, jako je Jirka Čáslavka, je nám v době postupné rehabilitace bolševiků, v době kdy v politice zvítězilo řiťolezectví v zájmu vlastního prospěchu, kdy značná část národa propadla deziluzi, že nás může spasit mesiáš s STBáckou minulostí, zkrátka v době kdy jsou hodnoty jako svoboda a demokracie v ohrožení, v Senátu zapotřebí. Kéž by takových lidí, jako je Jirka, bylo v Senátu většina – a to je jedna z mála věcí, která není v božích rukách, ale v našich.František Brendl, zastupitel města a lídr Pardubáků


userJiří Čáslavka, tak jak jsem měl možnost ho poznat, ve mně vzbuzuje sympatie. Už tím se v mých očích výrazně odlišuje od většiny současných politicky činných jednotlivců. Krom toho jsem nabyl i dojmu, že má přehled, vědomosti a vlastní pevné názory. Proto NÁM přeji, aby ve své kandidatuře do Senátu uspěl.Pavel Novotný, herec a zvonař


userJiří Čáslavka je pro mne výborným kandidátem na senátora.Na rozdíl od některých dalších kandidátů se značně pošramocenou minulostí, se může podívat každému směle a beze studu do očí. Jeho obrovskou výhodou jsou i značné osobní znalosti zahraniční politiky má přehled o financích i dotacích.To vše bude náš senátorský obvod potřebovat. Držím palce.Jiří Razskazov, nakladatel a bývalý náměstek primátora, Pardubice


userJiřího Čáslavku znám dlouhé roky a vím, že jeho základním hodnotovým politickým ukotvením je liberalismus. Vyznává svobodu jednotlivce a jeho osobní odpovědnost a je přesvědčen o tom, že práva jsou nemyslitelná bez povinností a politika bez morálky a že základem ekonomiky je tržní hospodářství s jasnými a vynutitelnými pravidly. Patří ke stoupencům pluralitní společnosti, právního a demokratického státu, k němuž nedílně náleží mimo jiné obhajoba základních lidských práv a svobod. Jiří Čáslavka věří tomu, že svobodnou společnost mohou vytvářet pouze svobodní a odpovědní lidé.Jan Ruml, bývalý ministr vnitra a senátor


userJiří Čáslavka bude výborný senátor. Má rozhled daleko za hranice naší republiky, a i proto ví, že bez dobrého vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému bychom taky mohli přijít o svůj dosavadní, navzdory obecné „blbé náladě“, velmi kvalitní život. Za největší klad ale považuju jeho odhodlání spojovat, což předpokládá mimo jiné ochotu naslouchat jiným názorům, respektovat je a hledat společná řešení. Tohle nám obecně chybí, nejen v Senátu.Barbora Antonová, předsedkyně Žít Brno (a možná i budoucí senátní kolegyně)


userDopravní a územní plánování je obor, ve kterém se politici většinou nedělí na pravicové a levicové. Dělí se spíše podle toho, zda je zajímá blízká budoucnost (většinou v délce jednoho volebního období), nebo kvalita života příštích generací. Jsem si jistý, že se Jirka řadí k těm zodpovědnějším, kteří vidí dále, než na první křižovatku.Vojtěch Jirsa, expert na dopravní a územní plánování, Pardubice


userJirku Čáslavku je třeba volit do Senátu proto, že je to rozumnej chlap a HLAVNĚ chápe, jak moc je Senát důležitý pro náš parlamentní systém. Mnoho aktuálních senátorů, a platí to, bohužel, i pro senátorku za náš volební obvod, si tuto skutečnost neuvědomuje. Svůj post chápou jako společenskou trafiku, čímž samovolně v méně vzdělané a informované části společnosti Senát, jako takový, spíše dehonestují. Já věřím, že Jirka Čáslavka je schopen tento úhel pohledu většinové společnosti změnit. Že právě jeho osobnost bude představovat onu zásadní stabilizační funkci Senátu.Jan Jošt, pardubický podnikatel, soudní znalec a majitel Žlutého psa


userJiří Čáslavka je člověk se zkušenostmi a zdravými názory nejen v politice, ale, což je mi nadmíru sympatické, i v oblasti životního prostředí. Je to humanista i realista zároveň. Jak přicházím do let, uvědomuji si čím dál tím intenzivněji, že v dnešní náročné době je potřeba se právě s takovými lidmi spojovat a podporovat je.Moimir Papalescu, hudebník, provozovatel a šéf produkce hudebního klubu Žlutý pes


userPardubický obvod má jednoho skvělého kandidáta (Jiří Čáslavka) a jednu skvělou kandidátku (Miluše Horská). Až mě mrzí, že nám tenhle obvod může do Senátu poslat jen jednu posilu.Václav Láska, senátor


userVýznamné funkce patří lidem se skutečnou životní zkušeností. Takovým člověkem Jiří Čáslavka určitě je. A když se to spojí s inteligencí, smyslem pro humor, nadhledem a pevným zakořeněním v regionu, vyjde z toho ideální senátor, kterého Vám budou ostatní závidět.Vít Rakušan, starosta Kolína


userJiří má tah na branku, obrovský přehled a rychlou hlavu. Kateřina Křičková, Pardubice


userDnešní doba je velmi rychlá, neosobní, kde základní principy morálky jsou vzdáleny od těch prvorepublikových. Jsme svazováni často zbytečnými předpisy, jelikož jim neumíme nadřadit tu již zmiňovanou morálku. Pana Čáslavku jsem poznal jako člověka, který si toto uvědomuje a navíc poctivě hledá, co lidi spojuje a snaží se spolupracovat. Vše, co do dnešní doby máme a považujeme za samozřejmost, bohužel samozřejmostí není a většina z nás to zjistí, až když o to přijde. Proto potřebujeme politiky, kteří dokáží dohlédnout budoucí důsledky dnešních rozhodnutí a činů. Jiří Čáslavka, náš společný kandidát do Senátu, takový je, proto jsme se s ním spojili, abychom vytvořili lepší alternativu ke kandidátům velkých stran.Ing. Jiří Lejhanec, zastupitel města a lídr Patrioti Pardubic


userSenátoři by měli vnášet do rozhodování Parlamentu horizontální, holistický pohled a dlouhodobý rozměr. Proto je důležité, aby senátoři měli jasno o dlouhodobém směrování naší České republiky, zakotvení v základních hodnotách jako je svoboda a demokracie a v neposlední míře mysleli na dopady našich činů na příští generace, naši budoucí ekonomiku i na naše prostředí a planetu. Podle mého názoru Jiří Čáslavka tyto hodnoty reprezentuje a navíc má schopnost propojovat celkové směřování se zájmy svého regionu a přitom s ním být v živém a opravdovém kontaktu. Protože tyto hodnoty sdílím jak osobně, tak i v rámci strany LES, kterou jsem spoluzakládal, myslím si, že on je tou správnou volbou pro senát.
Ladislav Miko, zástupce generálního ředitele pro zdraví a ochranu spotřebitele EK a bývalý ministr životního prostředí.Ladislav Miko, zástupce generálního ředitele pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise a bývalý ministr životního prostředí


userStojím za Jirkou, protože má vizi a sílu něco změnit. Tomáš Kalousek, Pardubice


userSenátor nemusí být jen zasloužilý kmet, ale i mladý člověk, který rozumí komplexnímu světu 21. století. Jiří Čáslavka takový je. Jeho priority míří do oblasti sociální, ekonomické i životního prostředí a svou prací chce ovlivňovat nejen své nejbližší okolí, ale i svět. Takových senátorů je třeba. Proto mu přeji úspěch!Michal Broža, vedoucí kanceláře Organizace spojených národů v Praze


Mám názor, zajímá mne váš